Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2022

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení 2022

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 2022

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení v 1. kole si lze vyzvednout osobně v budově školy 29. 4. 2022 od 13:00 do 15:00 hod a 2. 5. 2022 od 7:00 do 15:00 hod, po předchozí domluvě i v jiné době. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.