Hygienické pokyny

Školní rok 2022/2023

Bez omezení.

Školní rok 2021/2022

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ

VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH
PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCH