130. výročí založení školy

V pátek 19. a sobotu 20. října 2012 proběhly v prostorách Obchodní akademie Chrudim oslavy připomínající 130 let od založení školy. V průběhu těchto dnů se budova zaplnila nepřeberným množstvím návštěvníků, přišli nejen pozvaní hosté a bývalí zaměstnanci, ale cestu zpět nalezli i absolventi OA nejrůznějšího věku. Ti se především zajímali o místa spojená se vzpomínkami na studijní léta. Se zaujetím hledali své bývalé třídy a zároveň si prohlíželi vystavená tabla umístěná na chodbách všech tří pater budovy.

Abiturienti měli také možnost se seznámit se současným životem školy. Za tímto účelem dnešní studenti a vyučující připravili bohatý program. Studenti čtvrtého ročníku vystoupili s prezentacemi,  které informovaly o obsahu a průběhu výuky v rámci předmětu praxe a také o výuce cizích jazyků. Studenti 2. až 4. ročníku věnující se španělskému jazyku nacvičili zajímavý kulturní program, v jehož rámci zazpívali písně ve španělštině, předvedli uhrančivé flamenco a pobavili představením loutkového divadla. Odpočinek a malé občerstvení unaveným návštěvníkům nabídla kavárna, kterou v rámci předmětu praxe provozují studenti 3. ročníku. Celkovou atmosféru oslav pak dotvářela klasická i džezová hudba. O tu se během obou dnů postaraly sestry Pithartovy ze ZUŠ v Chrudimi a také studentky a studenti obchodní akademie.

Během oslav došlo k celé řadě velmi milých setkání. Potkávali se učitelé se svými žáky, scházeli se bývalí spolužáci a všechna ta setkání provázela trocha nostalgie, ale i upřímná radost.

Angličané slavili s námi!

Zdálo se, jako by to bylo včera, kdy jsme se před rokem rozloučili s anglickými studenty a učiteli z partnerské školy Churchill Community College Wallsend (Newcastle) a už jsme měli možnost přivítat je u nás v Chrudimi opět. Tentokrát přijeli, aby s námi oslavili 130. výročí založení školy a samozřejmě prožili 4 zajímavé a příjemné dny v České republice.

V pátek 20. 10. dopoledne v rámci oslav zorganizovali společně čeští a angličtí studenti podzimně laděnou výtvarnou dílnu pro klienty Denního stacionáře Jitřenka v Chrudimi, kteří také přijali pozvání slavit „narozeniny“ školy společně s námi. Studenti z Churchill Community College pak představili účastníkům oslav svoje město, školu i sami sebe prostřednictvím zajímavé prezentace. Angličané přivezli do Chrudimi velkou vzácnost – olympijskou pochodeň. Ta připomíná Suzanne Dawn, člence sboru školy, okamžiky, kdy se jí dostalo té cti a stala se součástí štafety, která nesla olympijský oheň celou Velkou Británií před tím, než dorazil do Londýna – místa konání olympiády v roce 2012.

Další dny strávili čeští a angličtí studenti poznáváním okolí našeho města. V sobotu navštívili Ležáky, Veselý Kopec a Slatiňany, v neděli pak Pardubice a večer zhlédli hokejové utkání. Poslední den byl věnován prohlídce pražských památek. Pak už čekal naše přátele téměř dvouhodinový let zpátky domů.

Mgr. Šárka Pudilová