Historie školy

Založení školy spadá do období bouřlivého rozvoje středního školství v Chrudimi. Datem založení je Obchodní akademie v Chrudimi druhou nejstarší školou tohoto typu v republice.

V roce 1893 byla pro školu z prostředků města postavena budova, ve které škola dodnes sídlí.

V roce 1903 bylo původně tříleté studium prodlouženo na čtyři roky, od roku 1920 končí studium maturitní zkouškou. V poválečném období se měnil nejen obsah výuky, ale několikrát také jméno školy. V roce 1991 se škola vrátila ke svému původnímu označení.

Zvláštností školy je silná tradice absolventských spolků a sjezdů. První sjezd uspořádali absolventi v roce 1889 za účasti 31 osob, zatím poslední byl uspořádán v roce 110. výročí založení ústavu, tedy v roce 1992. Tato tradice dokazuje, že škola se ve vzdálené i nedávné minulosti dokázala trvale zapsat do paměti svých absolventů.