Udělejte krok správným směrem

Proč studovat na OA Podívejte se na videa

Aktuality školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2022 – náhradní termín
Seznam přijatých uchazečů – 1. kolo přijímacího řízení 2022 – náhradní termín

Číst dále

Interaktivní workshop, jehož cílem je aktivizovat podnikavost a podnikatelské myšlení studentů, se v naší škole uskutečnil 12. a 13. května 2022.

Číst dále

v pondělí zahajujeme ústní maturitní zkoušky – Váš první velký krok do života.

Číst dále

Dne 10. května 2022 pan Petr Havlíček představil svůj příběh našim studentům prvních ročníků.

Číst dále

Přední český výrobce dopravníkových systémů s významným podílem exportu přivítal naše studenty třetích ročníků ve dnech 2.–3. května 2022.

Číst dále

Plánovanou exkurzi do výrobního podniku jsme si zpříjemnili procházkou přes malebné muzeum v přírodě.

Číst dále

Důležité termíny

23. - 25. 5. 2022
Ústní maturitní zkouška třídy 4. C
16. - 19. 5. 2022
Ústní maturitní zkouška tříd 4. A a 4. B
12. – 13. 5. 2022
2. roč. – „Objev v sobě podnikatele“
10. 5. 2022
1. roč. – „Jak jsem to dokázal“
10. 5. 2022
Přijímací zkoušky – náhradní termín
9. 5. 2022
Konzultace pro maturanty
2. a 3. 5. 2022
SČMZ – didaktické testy
27. 4. 2022
Třídní schůzky
20. – 22. 4. 2022
Praktická zkouška z odborných předmětů se zaměřením na účetnictví
ostatní termíny

Proč studovat právě u nás

Princip vlídné náročnosti

V naší škole panuje atmosféra vlídné náročnosti. Ta se vyznačuje partnerským vztahem mezi pedagogy a studenty. Každý žák může bez obav vyjádřit svůj názor.

Jistá míra velkorysosti a pochopení však neznamená snížené nároky na studijní výsledky.

Moderní prostředí pro výuku

Více o vybavení školy

Naše poslání

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
— Albert Einstein

Z filozofie toho citátu vychází poslání naší školy. V první řadě chceme vzdělávat naše žáky, aby byli co nejlépe připraveni na život nejen po odborné, ale především po lidské stránce.

Naší snahou je vést žáky k respektování základních hodnot v duchu evropského humanismu a demokracie, což znamená ctít svobodu jednotlivce, uznávat právo na jeho osobní specifika a odlišnosti.

Dále chceme žáky vychovávat k samostatnosti a odpovědnosti za svůj život a své činy, vést je k toleranci a úctě ke všem lidem a zároveň vychovávat k solidaritě s těmi, kteří ji potřebují.

Příjemné prostředí historické budovy

Virtuální prohlídka školy

Obchodní akademie v číslech

Naši partneři


Zřizovatelem školy je Pardubický krajŠkolský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství