Udělejte krok správným směrem

Proč studovat na OA Podívejte se na videa

Aktuality školy

Erasmus+ 2022

21. 09. 2022

V rámci projektu „Vzdělání bez hranic“ jsme v termínu od 13. června do 1. července 2022 uskutečnili třítýdenní zahraniční mobilitu pro čtyřicet studentů třetích ročníků ve dvou anglicky hovořících unijních zemích – v Irsku a na Maltě.

Číst dále

Ve svém oboru pátý největší výrobce na světě přivítal 7. září 2022 studenty 2. A na exkurzi do své dceřiné společnosti v Poličce.

Číst dále

Studenti 4. C navštívili 2. září 2022 Českou národní banku v Praze.

Číst dále

V letošním školním roce si připomínáme 140. výročí založení naší školy.

Číst dále

věříme, že jste si o prázdninách odpočinuli a načerpali spoustu energie a sil do nového školního roku.

Číst dále

Gratulujeme k úspěšnému složení státní zkoušky z psaní na klávesnici.

Číst dále

Důležité termíny

28. 9. 2022
Státní svátek
27. 9. 2022
4. A – exkurze do ČNB
22. - 23. 9. 2022
 Srdíčkové dny
21. 9. 2022
3. B – exkurze do ČNB
6. 9. 2022
Ústní maturitní zkoušky
6. – 10. 9. 2022
GO programy pro 1. ročníky
1. 9. 2022
Zahájení nového školního roku
30. 8. 2022
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se zaměřením na účetnictví
25. 8. a 26. 8. 2022
Termíny opravných zkoušek
ostatní termíny

Proč studovat právě u nás

Princip vlídné náročnosti

V naší škole panuje atmosféra vlídné náročnosti. Ta se vyznačuje partnerským vztahem mezi pedagogy a studenty. Každý žák může bez obav vyjádřit svůj názor.

Jistá míra velkorysosti a pochopení však neznamená snížené nároky na studijní výsledky.

Moderní prostředí pro výuku

Více o vybavení školy

Naše poslání

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
— Albert Einstein

Z filozofie toho citátu vychází poslání naší školy. V první řadě chceme vzdělávat naše žáky, aby byli co nejlépe připraveni na život nejen po odborné, ale především po lidské stránce.

Naší snahou je vést žáky k respektování základních hodnot v duchu evropského humanismu a demokracie, což znamená ctít svobodu jednotlivce, uznávat právo na jeho osobní specifika a odlišnosti.

Dále chceme žáky vychovávat k samostatnosti a odpovědnosti za svůj život a své činy, vést je k toleranci a úctě ke všem lidem a zároveň vychovávat k solidaritě s těmi, kteří ji potřebují.

Příjemné prostředí historické budovy

Virtuální prohlídka školy

Obchodní akademie v číslech

Naši partneři


Zřizovatelem školy je Pardubický krajŠkolský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství