125. výročí založení školy

Oslavy 125. výročí založení Obchodní akademie v Chrudimi proběhly ve dnech 19. a 20. října 2007 formou dnů otevřených dveří, při nichž školu navštívilo několik set absolventů všech generací.

Pozvání k účasti na zahájení akce přijali náměstek hejtmana Pardubického kraje pan Roman Línek, radní paní Marie Málková, která v Radě kraje zodpovídá za oblast školství, představitelé města starosta pan Jan Čechlovský, místostarostové pan Petr Řezníček a Pavel Kobetič a vedoucí odboru školství pan Ivan Slejška. Úřad práce v Chrudimi zastupoval jeho ředitel pan Pavel Jiroudek. Přítomní ocenili kvalitu výchovně vzdělávací práce školy i to, jak je obchodní akademie hluboce spojena s tradicí života ve městě. Pan ředitel Jiroudek potěšil představitele školy konstatováním, že počet absolventů školy, kteří hledají uplatnění prostřednictvím jeho úřadu, je trvale minimální.

Pozvání k návštěvě školy přijala i početná skupina bývalých pedagogických a provozních pracovníků, jejichž setkání bylo příležitostí pro mnohé vzpomínky na chvíle prožité ve škole.

Všichni přítomní si prohlédli výstavu archivních dokumentů školy, z nichž některé pocházejí ze samotných počátků její činnosti, tedy z 80. let 19. století, a jsou cennými unikáty. Studenti se představili vystoupením, se kterým v minulém školním roce úspěšně reprezentovali školu v soutěži studentských kolektivů, které se věnují během studia reálné podnikatelské činnosti, např. výrobě drobných předmětů nebo provozování studentské kavárny. Předmět Praxe je nejpopulárnější mezi všemi vyučovanými předměty, protože ve velké míře umožňuje studentům rozvíjet jejich fantazii v podnikání a osobní iniciativu.

Zájem hostů vzbudilo i krátké literární pásmo, ve kterém studentky rekapitulovaly různé básnické pokusy svých předchůdců obsažené v jednotlivých almanaších, často i z doby začátků školy.

Nejživější složkou dnů otevřených dveří byla návštěva absolventů mladší generace, kteří v řadě případů spojili tuto návštěvu s uspořádáním ročníkových srazů. Společná návštěva školy a prohlídka interieru byla především příležitostí k veselé výměně názorů a setkání s vyučujícími.

Dny otevřených dveří proběhly úspěšně a opět dokumentovaly, jak krásný vztah mají absolventi “akády” ke své škole.