Absolventi z roku 1997

Maturitní ročník 1997

Po 20 letech se naše třída opět sešla na místě činu. Bohužel to spousta z nás nestihla na prohlídku školy, takže jsme se ve větším počtu setkali až na večerním posezení. Přesto byla prohlídka školy velmi zajímavá a emotivní. Budovu jsme si prošli doslova od sklepa až po půdu a musíme konstatovat, že se spousta věcí změnila. Škola prošla v mnoha směrech za těch 20 let proměnou (již ne kovové, ale dřevěné šatní skříňky, zbrusu nové sociální zařízení a výtah, který umožňuje bezbariérový přístup do celé školy), ale spousta toho zůstalo tak, jak si to pamatujeme.

Velmi nás potěšilo, když jsme na patře, kde bývala naše třída, na „síti“ významných absolventů našli dva naše spolužáky a na nástěnkách potom spoustu našich třídních fotografií. To v nás vyvolalo spoustu krásných vzpomínek a pocitů. Pak jsme se již rozběhli do naší bývalé třídy a každý si našel to své místo, kde 4 roky sedával.

Poté, co se za námi zaklaply vchodové dveře školy, jsme se přesunuli do penzionu Na Majlantě v Miřeticích, kam již stihlo přijet nejenom větší množství spolužáků, ale také naše milovaná třídní učitelka Marie Jehličková a s ní i další část pedagogického sboru, který se s námi v letech 1993-1997 potýkal a dle našeho názoru úspěšně vtloukal do hlavy vzdělání. Byly to paní učitelky Hrnčálová, Machačová a Myslivcová. Velmi krásně jsme si s nimi popovídali a zavzpomínali na naše studentská léta a na spoustu dalších spolužáků a pedagogů, kteří s námi bohužel z různých důvodů nemohli na srazu být.

Na závěr bychom chtěli poděkovat vedení školy, že nám umožnilo školu navštívit a zvláště panu školníkovi Vlachovi, který nás celou školou ochotně provedl a vše nám ukázal.

 

 

01
02