Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2022

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení 2022

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 2022

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení v 1. kole si lze vyzvednout osobně v budově školy 29. 4. 2022 od 13:00 do 15:00 hod a 2. 5. 2022 od 7:00 do 15:00 hod, po předchozí domluvě i v jiné době. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2021/2022 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky

Plánujeme otevřít tři první ročníky (84 uchazečů v závislosti na výsledku přijímací zkoušky).

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

  • 1. řádný termín – 12. duben 2022;
  • 2. řádný termín – 13. duben 2022;
  • 1. náhradní termín – 19. duben 2022;
  • 2. náhradní termín – 20. duben 2022;
  • přihlášku ke vzdělání v obchodní akademii podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce obchodní akademie na předepsaném tiskopisu do 1. března 2022;
  • uchazeč má právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení mu bude započten lepší výsledek každého z testů;
  • bude přijato maximálně 84 uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení; pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí výsledek hodnocení přijímacího řízení; o kritériích přijetí rozhodne ředitelka školy nejpozději do 31. ledna 2022;
  • přijímací zkoušky budou mít podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které připraví a vyhodnotí Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání;

Chrudim 12. října 2021

Ing. Zdeňka Vichrová
ředitelka školy