Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2022/2023 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Plánujeme otevřít tři první ročníky (81 uchazečů v závislosti na výsledku přijímací zkoušky).

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

  • 1. řádný termín – 13. duben 2023;
  • 2. řádný termín – 14. duben 2023;
  • 1. náhradní termín – 10. květen 2023;
  • 2. náhradní termín – 11. květen 2023;
  • přihlášku ke vzdělání v obchodní akademii podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce obchodní akademie na předepsaném tiskopisu do 1. března 2023;
  • uchazeč má právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení mu bude započten lepší výsledek každého z testů;
  • bude přijato maximálně 81 uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení; pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí výsledek hodnocení přijímacího řízení; o kritériích přijetí rozhodne ředitelka školy nejpozději do 31. ledna 2023;
  • přijímací zkoušky budou mít podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které připraví a vyhodnotí Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání;
  • bodová hranice pro přijetí, kterou doporučuje Pardubický kraj, je 25 bodů – více ….;
  • podrobnější informace na www.oa.chrudim.cz a www.cermat.cz.

Chrudim 5. října 2022

Ing. Zdeňka Vichrová
ředitelka školy