Profily absolventů

Npor. Stanislav Zimprich

 • Obchodní akademii absolvoval v polovině 30. let minulého století.
 • Vystudoval Školu pro důstojníky letectva v záloze v Prostějově a Vojenskou akademii v Hranicích, kterou dokončil v roce 1937. Poté sloužil u leteckého pluku 5.
 • Podobně jako řada dalších čs. vojáků odešel do Polska (28. května 1939) a ještě před vypuknutím války odplul do Francie (červen 1939).
 • Účastnil se bitvy o Francii (do května 1940).
 • 310. československé stíhací peruti RAF a zúčastnil se i bitvy o Británii.
 • Létal např. na cvičných strojích Miles Master, dále na bojových Hawker Hurricane a na Supermarine Spitfire.
 • V celkovém skóre F/Lt Stanislava Zimpricha se prameny mírně liší. Jednou z verzí je: 1x sestřel. Do-215, 1x poškoz. Bf-110, 5x pravděpodobný sestřel. nebo poškození.
 • Zahynul 12. dubna 1942 na stroji Supermarine Spitfire Mk. VB (NN-Y) při srážce se strojem Stanislava Halamy během cvičného souboje nedaleko letiště Perranporth. Ani jeden z pilotů srážku nepřežil. Stanislav Zimprich je pohřben v devonském Heanton Punchardonu.

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph. D.

 • Obchodní akademii v Chrudimi absolvoval v 2002.
 • 2002-2007 studoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor historie/germanistika pro střední školy.
 • 2003-2009 absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a stáží (Filozofická fakulta Humboldt Universität Berlin – Německo, Filozofická fakulta German-Canadian Institute York University Toronto – Kanada).
 • Od roku 2012 pracuje jako vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd v oddělení dějin 20. století, odborné zaměření – doba nacionálně-socialistického režimu, druhá světová válka, poválečné dějiny střední Evropy s ohledem na dopady nacistické perzekuce.
 • Přednáší na UK Praha (Filozofická fakulta, Fakulta sociálních věd a Fakulta humanitních studií).
 • V roce 2013 byl za monografii „Bez výčitek“ oceněn Cenou Akademie věd ČR a Cenou Josefa Pekaře (Sdružení historiků České republiky a Pekařova společnost Českého ráje).

Ing. Daniel Kopecký

 • Obchodní akademii absolvoval v roce 1998.
 • Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, Ekonomickou fakultu, obor Podniková ekonomika.
 • V současné době pracuje jako obchodní ředitel v chrudimské internetové firmě VIVANTIS a zároveň je členem jejího představenstva.
 • VIVANTIS a. s. je česká společnost, působící na internetovém trhu od roku 2001. Je předním internetovým prodejcem v ČR, který se zabývá prodejem parfémů, hodinek, šperků, módních doplňků a produktů pro zdraví i krásu.

Ing. Mgr. Karel Šmerák, CFA

 • Obchodní akademii absolvoval v roce 1997.
 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní vztahy / evropská ekonomická integrace.
 • Souběžně absolvoval Karlovu univerzitu, obor ekonomie a překladatelství AJ.
 • V 2009 se stal členem CFA Institute a získal titul CFA (Chartered Financial Analyst – Autorizovaný finanční analytik). Ten je považován za jeden z nejnáročnějších studijních programů ve finanční profesi vůbec.
 • 2003 – 2006 zastával řadu pozic v několika  divizích americké společnosti General Electric v Praze a ve Frankfurtu, kde se podílel na komplexních transakcích s portfolii nemovitostí a problémových úvěrů.
 • V 2009 nastoupil do největší evropské realitní investiční společnosti Unibail-Rodamco, kde od roku 2010 vedl transakční tým pro investice do nákupních center ve střední a východní Evropě, který uskutečnil akviziční a prodejní transakce s nemovitostmi v Polsku, Německu a Maďarsku v hodnotě více než 20 miliard korun.
 • V letech 2011 a 2012 pracoval přímo v týmu člena evropského představenstva v pařížské centrále společnosti. (Unibail–Rodamco je největší investor a operátor nemovitostí v Evropě a spravuje portfolio v hodnotě přes 25 miliard Euro (přibližně 625 miliard korun).
 • Od 2012 pracuje ve Vídni jako vedoucí transakcí ve střední a východní Evropě pro Immofinanz AG. Immofinanz je největší rakouská investiční společnost, která spravuje portfolio více než 1,600 nemovitostí v celkové hodnotě přes 220 miliard korun ve více než 10 zemích.

Bc. Eva Vašková Čejková

 • Obchodní akademii ukončila v roce 2001.
 • V roce 2008 absolvovala na Fakultě sociálních věd UK obor Mediální studia.
 • Během studií postupně vyzkoušela práci redaktorky, moderátorky, produkční v tisku, televizi i fashion firmách. Po maturitě působila jako scenáristka na TV Nova a Prima TV (Áčko, Někdo to rád horké, Prima jízda).
 • V roce 2005 založila společnost ConPro, s.r.o., která nabízí služby v oblasti public relations, marketingu a konferenčního servisu.
 • Od roku 2007 začala pořádat série lifestylových konferencí Manuál úspěšné ženy (ve zkratce MUŽ). Tato aktivita ji vedla k rozhodnutí věnovat se podpoře žen-podnikatelek více, a proto v roce 2012 vznikl širší koncept pod názvem ŽENY, s.r.o., jde nejenom o projekt, ale i o samostatnou společnost s ručením omezením zahrnující webový portál (www.zenysro.cz), Pracovny ŽENY, s.r.o., a tištěný Katalog ŽENY s.r.o. Tento projekt pomáhá ženám najít cestu k podnikání, podporuje řemeslnou výrobu, vrací se k tradicím a české dovednosti.

Ing. Jan Panuš, Ph. D.

 • Absolvoval Obchodní akademii Chrudim v roce 1995.
 • V roce 2000 ukončil magisterské studium na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, obor Systémové inženýrství a informatika.
 • Od roku 2004 je zaměstnancem Univerzity Pardubice, kde působí jako odborný asistent na Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní, odborné zaměření – informatika, teorie algoritmů, objektové programování a sociální sítě.
 • Je autorem řady odborných publikací zaměřených na problematiku sociálních sítí a teorii algoritmů.

Ing. Aleš Richter

 • Obchodní akademii absolvoval v roce 1995.
 • 2001 zakončil inženýrské studium na České zemědělské univerzitě v Praze, obor provoz a ekonomie.
 • V roce 2002 nastoupil do společnosti Metrostav a.s. do útvaru ekonomických nástrojů řízení divizí.
 • V letech 2006 – 2010 působil ve vedení projektového týmu pro realizaci zakázky tunelů Hedinsfjordur na Islandu v pozicích ekonoma projektu a následně vedoucího projektu.
 • V období 2010 -2013 působil ve funkci vedoucího zahraničního podnikání divize 5 Metrostav a.s.
 • Od dubna 2013 zastává funkci zástupce ředitele zahraničního podnikání Skupiny Metrostav.

Ing. Jan Ficek junior

 • Obchodní akademii (SEŠ Chrudim) absolvoval v roce 1989.
 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika na Fakultě podnikohospodářské.
 • V průběhu let 1996 – 2000 pracoval na vrcholových manažerských pozicích hotelových společností TOP SPIRIT a Legner Hotels.
 • Od roku 2000 je v rámci skupiny Labartt vrcholově odpovědný za nemovitostní investice v cestovním ruchu a výnosové nemovitosti a odborný rozvoj těchto specializací. Od roku 2009 je výkonným ředitelem společnosti Labartt Hospitality s.r.o. a Labartt Services s.r.o.
 • Je autorem řady odborných článků v oblasti hotelových a ostatních nemovitostních výnosových investic. Přednáší na VŠE v Praze, Ekonomické univerzitě v Bratislavě a Ekonomické univerzitě v Bukurešti témata z oblasti nemovitostních investic v cestovním ruchu.
 • V roce 2005 se aktivně zapojil do rodinné firmy Jan Ficek Dřevovýroba, která tradičně sídlí v Chrudimi, kde je jednatelem. Jan Ficek Dřevovýroba je ryze česká rodinná firma s tradicí od roku 1946. Vedle produkce dýhových sesazenek, intarzií a dýhových hran se zabývá výrobou individuálního luxusního nábytku ve spolupráci s uznávaným designérem a architektem Bořkem Šípkem.

doc. Ing. Pavla Klepková Vodová Ph. D

 • Obchodní akademii absolvovala v roce 1997.
 • V roce 2002 absolvovala obor bankovnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné.
 • Doktorské studium v oboru finance ukončila v roce 2009.
 • V roce 2014 úspěšně obhájila habilitační práci na Mendlově univerzitě v Brně.
 • Do práce katedry financí se zapojila jako asistentka v září 2002 a v současnosti působí jako docentka. Přednáší v předmětech Řízení finančních a bankovních rizik, Bankovnictví a Bankovní modely a analýzy, vede semináře v předmětech Finance.
 • Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách problematiku bankovního sektoru a vybrané aspekty firemních financí.