Absolventi z roku 1942

Jubilant navštívil obchodní akademii

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 jsme v naší škole přivítali vzácnou návštěvu. Při příležitosti oslav svých devadesátých narozenin mezi nás zavítal absolvent z roku 1942 a na přechodnou dobu i bývalý kolega – ing. Jiří Urban. Za celou školu popřála paní ředitelka ing. Zdeňka Vichrová milému jubilantovi pevné zdraví a poděkovala mu za jeho celoživotní věrnost Obchodní akademii Chrudim.

Mgr. Darja Kapounová

Absolventi z roku 1942 ve škole

Za symbolické zahájení oslav 125. výročí naší školy je možno považovat návštěvu skupiny absolventů třídy 4.A Obchodní akademie v Chrudimi z roku 1942, kteří si přišli do školy připomenout neuvěřitelné šedesáté páté výročí své maturitní zkoušky. Jejich studium bylo rámováno tragickými událostmi, jež jsou provždy zapsány v historii našeho národa: vyučování v 1. ročníku zahajovali v dusné atmosféře mnichovských událostí, někteří studenti i vyučující přicházeli dodatečně až během školního roku, protože patřily k těm, kteří museli i se svými rodinami opustit pohraničí a teprve postupně si nacházeli nové domovy a působiště; konec jejich studia v červnu 1942 byl ještě tragičtější, neboť jejich maturitní zkouška probíhala v čase heydrichiády a požár vypálených Ležáků byl příliš blízkou a nepřehlédnutelnou připomínkou nacistické zvůle.

 V prvním ročníku bylo ve třídě čtyřiapadesát studentů a studentek, studenti tvořili naprostou většinu. Když účastníci schůzky vstoupili do třídy, v níž prožili první rok studia, nechtěli věřit, že se jich tolik do jedné učebny vůbec vešlo. Čtyřleté studium způsobilo, že jejich řady poněkud prořídly, ale i tak jich je na maturitním tablu čtyřicet pět. Z nich je patnáct naživu, ale některým zdravotní problémy nebo vzdálenost neumožňují, aby se účastnili pravidelných schůzek. Sedm či osm pánů ve věku hodně nad osmdesát se však zcela pravidelně schází v Pardubicích, kam mají všichni nejvhodnější dopravní spojení, a vzpomínají. Na spolužáky, z nichž pan Kňava z Tuněchod prošel skutečně dobrodružnou cestou po řadě míst světa, až ho osud zavál do USA, kde nyní trvale žije, vzpomínají na atmosféru ve škole i ve městě v oněch pohnutých dobách, na své učitele a především na třídního Ladislava Vašinu, který měl pro své studenty pochopení ve všem – dokonce se účastnil i tajně a navzdory stanému právu zorganizovaného maturitního večírku, který proběhl v Kostelci u Heřm. Městce. Až dodatečně si všichni tenkrát uvědomili, jak nedozírné následky mohla tato akce mít.

 Letos tedy svoji pravidelnou schůzku uskutečnili v budově školy v Chrudimi. Přivítala je paní ředitelka, která při této příležitosti znovu poděkovala panu Žalmanovi z Ostravy za cenný dar – odborné ekonomické publikace, jež umožňují zajímavé porovnání dřívější a současné ekonomické teorie. Jejich akce byla i s fotografií zaznamenána v místních novinách. Prohlédli si současné vybavení školy a zajímali se o všechno, co se jejího současného života týká. Od prohlídky školy je neodradilo ani to, že chůze po schodech, po kterých kdysi bystře běhali, dělá některým poněkud potíže.

Bylo příjemné setkat se s lidmi, kteří ani po tolika letech neztrácejí vztah ke své škole a které stále spojuje jako kdysi kamarádský duch. Poslouchat, jak tito staří pánové s v rozhovoru plném žertovných narážek baví stejně, jako by byli opět studenty, to vede pozorovatele této schůzky k optimistickému poznání: je možné stárnout, ale povahou nezestárnout.