Základní informace

Obchodní akademie v Chrudimi, Tyršovo náměstí 250, založená v roce 1882, je trvale od roku 1911 státní školou, proto poskytuje výuku bez placení školného.

Na Obchodní akademii v Chrudimi se studuje čtyřletý studijní obor „Obchodní akademie“ s následujícím zaměřením:

 • angličtina/němčina pro ekonomickou praxi,
 • aplikace informačních technologií v ekonomice,
 • ekonomie pro praxi a podnikání,
 • turismus a průvodcovské služby.

Počet tříd ve školním roce 2022/2023 je 12, počet žáků (pouze denní studium) je 329 (237 dívek a 92 chlapců).

Učitelský sbor školy

 • Ing. Zdeňka Vichrová, ředitelka školy, vyučuje ekonomické předměty
 • Mgr. Šárka Pudilová, zástupkyně ředitelky, vyučuje anglický jazyk a certifikaci English for Business
 • PhDr. Michal Benda, vyučuje dějepis a hospodářský zeměpis
 • Bc. Jindřiška Beránková, asistentka pedagoga
 • Ing. Renata Boháčová, vyučuje ekonomické předměty
 • Mgr. Pavla Bustová, třídní učitelka 2. A, vyučuje anglický jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, certifikaci English for Business a angličtinu pro ekonomickou praxi
 • Mgr. Kamila Dobrovolná, vyučuje tělesnou výchovu a základy přírodních věd
 • Ing. Lukáš Doucha, vyučuje ekonomické předměty
 • Ing. Josef Drozd, třídní učitel 4. B, vyučuje ekonomické předměty
 • Ing. Zuzana Ehlová, třídní učitelka 4. A, vyučuje ekonomické předměty
 • Mgr. Alena Hašková, vyučuje německý a ruský jazyk
 • Ing. Martina Holcová, vyučuje ekonomické předměty
 • Mgr. Martina Jütnerová, třídní učitelka 1. A, vyučuje anglický a německý jazyk
 • Mgr. Jiří Kapoun, vyučuje český jazyk a občanskou nauku
 • Mgr. Darja Kapounová, předsedkyně předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů, vyučuje český jazyk, občanskou nauku a společenskovědní seminář
 • Ing. Iva Klimendová, třídní učitelka 2. C, předsedkyně předmětové komise ekonomických předmětů, zástupkyně SRP OA Chrudim, vyučuje ekonomické předměty
 • PaedDr. Irena Kodrlíková, třídní učitelka 1. B, vyučuje anglický jazyk, konverzaci v anglickém jazyce a certifikaci English for Business
 • Mgr. Marika Komárková, vyučuje španělský jazyk
 • Ing. Blanka Králíková, třídní učitelka 3. A, předsedkyně předmětové komise cizích jazyků, vyučuje anglický jazyk, konverzaci v anglickém jazyce a základy přírodních věd
 • Mgr. Zdeněk Krušina, vyučuje francouzský jazyk a základy společenských věd
 • Ing. Radka Křesťanová, třídní učitelka 3. B, vyučuje ekonomické předměty
 • Mgr. Jana Musilová, třídní učitelka 1. C, vyučuje matematiku, občanskou nauku a společenskovědní seminář
 • Dr. Ing. Irena Pithartová, třídní učitelka 4. C, vyučuje ekonomické předměty
 • Mgr. David Potůček, třídní učitel 3. C, předseda předmětové komise tělesné výchovy, vyučuje informační technologii a tělesnou výchovu
 • Mgr. Martina Růžičková, vyučuje matematiku a matematická cvičení
 • Mgr. Alena Rybičková, protidrogová preventistka, vedoucí předmětové komise matematiky, vyučuje matematiku, matematická cvičení a základy přírodních věd
 • Ing. Jarmila Sedláčková, vyučuje ekonomické předměty
 • Bc. Aneta Semrádová, asistentka pedagoga
 • Ing. Ludmila Soudková, třídní učitelka 2. B, vyučuje ekonomické předměty
 • Mgr. Jakub Šmíd, vyučuje anglický jazyk, konverzaci v anglickém jazyce a certifikaci English for Business
 • Mgr. Eva Šostaričová, výchovná poradkyně, vyučuje německý a ruský jazyk
 • Mgr. Kateřina Tóthová, vyučuje český jazyk, dějepis a občanskou nauku
 • Ing. Stanislava Vaníčková, vyučuje ekonomické předměty

Administrativní a provozní pracovníci školy

 • Ing. Marie Hromádková, rozpočtářka školy
 • Bc. Olga Vostrovská, účetní a administrativní pracovnice
 • Ing. Lukáš Doucha, správce sítě
 • Karel Vlach, školník
 • Jaroslava Čapková, uklízečka
 • Tetyana Veselá, uklízečka

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

Pedagogický sbor školy je plně kvalifikován, tj. všichni pedagogové splňují předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 – 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.