Kritéria platná pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024

Kritéria pro příjimací řízení budou zveřejněna ředitelkou školy nejpozději do 31. ledna 2023.