Kritéria platná pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Kritéria platná pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 naleznete v následujícím odkazu.

Kritéria platná pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Chrudim 27. ledna 2022

Ing. Zdeňka Vichrová
ředitelka školy