Poradenství

Výchovné a kariérové poradenství

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023:

Mgr. Eva Šostaričová – středa sudý týden 12:30 – 15:00 (kabinet jazyků, č. 309)

Je možné si domluvit individuálně schůzku i v jinou dobu.

Kontakty:

Mgr. Eva Šostaričová – výchovná a kariérová poradkyně

 • eva.sostaricova@oa.chrudim.cz
 • 469 622 370
 • 725 973 776

Přihlášky na VŠ nebo VOŠ

 • Název: Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250
 • Adresa: Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim
 • Název oboru: Obchodní akademie
 • KKOV: 63-41-M/02
 • IZO: 060 103 345
 • IČ: 60103345

Oblasti VP a KP

1. ročníky

 • GO programy
 • Přednáška pro 1. ročníky o efektivním učení
 • Sociometrie – mgr. Malečková z SVP Archa Chrudim

2. ročníky

 • Přednáška o zdravém životním stylu
 • Enviromentální program
 • Diagnostika profesně kariérních zájmů žáků

3. ročníky

 • Finanční gramotnost
 • Informační schůzka k výběru volitelných a profilových předmětů ve 4. ročníku
 • Profesně informační akce zaměřené na možnosti a podmínky studia na VŠ, VOŠ a profesně vzdělávacích kurzech

4. ročníky

 • Přednášky na Úřadu práce o aktuálních trendech na českém regionálním trhu pracovních sil
 • Veletrh Gaudeamus Brno, dny otevřených dveří na VŠ
 • Informační schůzky o aktuální vzdělávací nabídce na VŠ, VOŠ a podávání přihlášek

Činnosti VP a KP

1. Informační činnost

 • zprostředkování informací o studiu na VŠ, VOŠ
 • spolupráce se studentskou radou

2. Koordinační činnost

 • spolupráce s vedením školy
 • spolupráce s učiteli při řešení pedagogicko-psychologických problémů

3. Dokumentační činnost

 • vypracování podkladů pro návrh podpůrných opatření
 • zakládání a evidence doporučení z PPP a SPC
 • vedení deníku VP
 • přehledy zájmů o studiu na VŠ, VOŠ

4. Poradenská činnost

 • pomoc při překonávání studijních problémů
 • pomoc při kariérní volbě
 • koordinace řešení problémů ve vztahu rodina-žák-škola
 • spolupráce s Archou a PPP

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Primární prevence

Kontakty:

Mgr. Alena Rybičková – metodik prevence

 • rybickova.alena@oa.chrudim.cz
 • 469 622 370
 • 725 973 776

Minimální preventivní program

Program proti šikanování