Mezinárodní spolupráce

Erasmus+

V rámci projektu s názvem „Vzdělání bez hranic“, hrazeného z grantových prostředků programu Erasmus+, se našim žákům před dvěma lety otevřela další možnost splnění podnikové praxe. Vždy dvacet žáků třetích ročníků mělo v květnu a červnu 2020 a 2021 absolvovat třítýdenní zahraniční odbornou stáž ve firmách ve Velké Británii a Irsku. Vzhledem k obecně známé situaci nebylo možné uskutečnit ani jeden výjezd. Po konzultacích se zahraničními partnery a národní agenturou bylo rozhodnuto o prodloužení projektového období do roku 2022. Na jaře příštího roku by tak mělo do zahraničí v jednom termínu odcestovat 40 žáků.

Ing. Iva Klimendová

Partnerství se zahraničními školami

Ve školním roce 2006/2007 se naše škola zapojila do globálního projektu British Council Dreams and Teams Young Leader Programme, díky kterému jsme navázali spolupráci s Churchill Community College, Wallsend, Tyne and Wear, Velká Británie (http://www.churchillcommunitycollege.org, mezinárodní projekty).

Ve škole pracuje studentský klub Dreams and Teams, jehož členové se mimo jiné zapojují do aktivit pořádaných ve spolupráci s anglickou školou. Společným dílem jsou například sportovní festivaly pro klienty Denního stacionáře Jitřenka, Domova sociálních služeb ve Slatiňanech a pro žáky Speciální základní školy Chrudim pořádané od roku 2006. Do mnohých akcí se snažíme aktivně zapojit i žáky chrudimských základních škol. Každý rok pak z obchodní akademie odjíždí skupina žáků a učitelů na reciproční návštěvu partnerské školy v Británii.

Mgr. Šárka Pudilová

Představujeme se zahraničním partnerům

Ve školním roce 2015/2016 se studenti naší školy zapojili do několika mezinárodních projektů. Třída 3. B spolupracovala s islandskou, 2. B s dánskou a 1. C s lichtenštejnskou školou.

Tento způsob spolupráce byl jak pro žáky, tak pro celou školu novinkou. Jednalo se hlavně o formu elektronické komunikace, tzn. prostřednictvím powerpointové prezentace a různých videí. Studenti si například vzájemně představili svoji školu či město, ale také historii svých států. Zajímavostí byl i pokus o vzájemnou výuku mateřského jazyka.

Do budoucna bychom v této spolupráci rádi pokračovali, a to nejen na úrovni dopisování. Ideálním scénářem by byly výměnné pobyty studentů.

 Mgr. David Potůček