Mezinárodní spolupráce

Erasmus+

V rámci projektu „Vzdělání bez hranic“ jsme v termínu od 13. června do 1. července 2022 uskutečnili třítýdenní zahraniční mobilitu pro čtyřicet studentů třetích ročníků ve dvou anglicky hovořících unijních zemích – v Irsku a na Maltě. Přijímajícími organizacemi pro stáže dvaceti studentů v Irsku bylo osm různých poboček dublinské gastronomické firmy a dále firma zabývající se službami v oblasti péče o zdraví. Přijímajícími organizacemi pro stáže dalších dvaceti studentů na Maltě bylo devět soukromých firem převážně s obchodním zaměřením.

Studenti hodnotí svoji účast na stáži i přes dílčí úskalí jako neocenitelnou zkušenost, která je posunula v profesním rozvoji, a to jak v oblasti odborných znalostí a dovedností, tak v oblasti komunikačních a organizačních schopností. Mnoho z nich plánuje svoji účast v aktivitách Erasmus+ při dalším studiu na vysoké škole. Studenti ocenili zejména možnost vyzkoušet si svoji schopnost začlenit se do pracovního týmu a efektivně spolupracovat s kolegy, plynule komunikovat v cizím jazyce a orientovat se v kulturním prostředí jiné země.

Prostředky na realizaci projektu nám byly na základě grantové dohody poskytnuty Domem zahraniční spolupráce, který je českou národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

Ing. Iva Klimendová

Erasmus+

V rámci projektu s názvem „Vzdělání bez hranic“, hrazeného z grantových prostředků programu Erasmus+, se našim žákům před dvěma lety otevřela další možnost splnění podnikové praxe. Vždy dvacet žáků třetích ročníků mělo v květnu a červnu 2020 a 2021 absolvovat třítýdenní zahraniční odbornou stáž ve firmách ve Velké Británii a Irsku. Vzhledem k obecně známé situaci nebylo možné uskutečnit ani jeden výjezd. Po konzultacích se zahraničními partnery a národní agenturou bylo rozhodnuto o prodloužení projektového období do roku 2022. Na jaře příštího roku by tak mělo do zahraničí v jednom termínu odcestovat 40 žáků.

Ing. Iva Klimendová

Partnerství se zahraničními školami

Ve školním roce 2006/2007 se naše škola zapojila do globálního projektu British Council Dreams and Teams Young Leader Programme, díky kterému jsme navázali spolupráci s Churchill Community College, Wallsend, Tyne and Wear, Velká Británie (http://www.churchillcommunitycollege.org, mezinárodní projekty).

Ve škole pracuje studentský klub Dreams and Teams, jehož členové se mimo jiné zapojují do aktivit pořádaných ve spolupráci s anglickou školou. Společným dílem jsou například sportovní festivaly pro klienty Denního stacionáře Jitřenka, Domova sociálních služeb ve Slatiňanech a pro žáky Speciální základní školy Chrudim pořádané od roku 2006. Do mnohých akcí se snažíme aktivně zapojit i žáky chrudimských základních škol. Každý rok pak z obchodní akademie odjíždí skupina žáků a učitelů na reciproční návštěvu partnerské školy v Británii.

Mgr. Šárka Pudilová

Představujeme se zahraničním partnerům

Ve školním roce 2015/2016 se studenti naší školy zapojili do několika mezinárodních projektů. Třída 3. B spolupracovala s islandskou, 2. B s dánskou a 1. C s lichtenštejnskou školou.

Tento způsob spolupráce byl jak pro žáky, tak pro celou školu novinkou. Jednalo se hlavně o formu elektronické komunikace, tzn. prostřednictvím powerpointové prezentace a různých videí. Studenti si například vzájemně představili svoji školu či město, ale také historii svých států. Zajímavostí byl i pokus o vzájemnou výuku mateřského jazyka.

Do budoucna bychom v této spolupráci rádi pokračovali, a to nejen na úrovni dopisování. Ideálním scénářem by byly výměnné pobyty studentů.

 Mgr. David Potůček