GDPR

Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci
Informace o zpracování osobních údajů – žáci

Schola Servis GDPR, s.r.o., Prostějov
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Jmenování pověřence