Veřejné zakázky

Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250 – stavební úpravy

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Slepý výkaz výměr

Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250 – pořízení AV techniky

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

Projektová dokumentace

Slepý položkový rozpočet

Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250 – vybavení mobiliářem

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

Projektová dokumentace

Slepý položkový rozpočet