Předmět praxe

Chcete se něco užitečného a praktického naučit?

Například založit firmu, sestavit organizační strukturu podniku, vytvořit finanční plán, zrealizovat marketingový průzkum trhu, sepsat podnikatelský plán, naučit se motivovat a řídit tým, zpracovat výroční zprávu, ale i zažít podnikatelské obtíže a hledat jejich řešení?

Nebaví vás ale sedět při výuce v lavici?

Předmět praxe vám umožní v duchu tradice J. A. Komenského zažít „školu hrou“.

Ve 3. ročníku se ve své studentské JA Firmě můžete učit, bavit, tvořit a zároveň vydělávat peníze!

Podnikatelské zkušenosti k tomu získáte jako bonus 2 + 1 zdarma  :-) a můžete je navíc zúročit v podobě certifikátu podnikatelských dovedností: http://www.oa.chrudim.cz/skola/certifikaty-a-zkousky/

Toto vše a ještě víc se uskutečňuje pod záštitou o. p. s. JA Czech, české pobočky Junior Achievement, která je nejstarší a nejrozsáhlejší neziskovou vzdělávací organizací na světě. Naše škola s touto organizací úspěšně spolupracuje již dvacátým rokem.

Bližší informace o studentské firmě a dalších aktivitách najdete na: https://jaczech.org/

Ing. Iva Klimendová, Ing. Radka Křesťanová