Dokumenty

Počínaje školním rokem 2009/2010 se žáci 1. ročníků učí podle Školního vzdělávacího programu “Obchodní akademie Chrudim”, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. Tento RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23.

Organizace školního roku

Školní řád

Školní řád (Dodatek č. 1) – Pravidla platná pro distanční vzdělávání

Klasifikační řád

Stipendijní řád

Směrnice o bezpečnosti žáků

ŠVP

ŠVP – dodatek č. 1

Učební plán pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zprávy z předchozích let

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Školská rada

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ČŠI – inspekční zpráva (2019)

ČŠI – protokol o kontrole (2019)