Maturitní zkouška 2023

Úspěšnost u maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 byla 92 %.

K dosaženým výsledkům srdečně blahopřejeme!

Informace o maturitní zkoušce 2023

I. Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

II. Profilová část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky (žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky)

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

III. Termíny maturitní zkoušky

Jarní zkušební období – společná část

Jednotné zkušební schéma

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. ledna 2023.

Jarní zkušební období – profilová část

 • Písemná práce z českého jazyka
  4. dubna 2023
 • Písemná práce z cizího jazyka
  5. dubna 2023
 • Soubor odborných předmětů se zaměřením na účetnictví (formou praktické zkoušky)
  4. A – 25. dubna 2023
  4. B – 26. dubna 2023
  4. C – 27. dubna 2023
 • Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
  4. A – 15. – 19. května 2023
  4. B – 15. – 19. května 2023
  4. C – 22. – 26. května 2023
 • Výsledky hodnocení didaktických testů společné části  maturitní zkoušky zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům škol způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15. května 2023.
 • Ředitelka školy vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce bez zbytečného odkladu po zpřístupnění údajů v informačním systému Centra.

Chrudim 15. října 2022

Ing. Zdeňka Vichrová
ředitelka školy

Maturita opět trochu jinak aneb vývoj nelze zastavit…

… ani ve společnosti, ani v naší škole. Téměř přesně těmito slovy začínal článek, který Vás před více než třemi lety informoval o podstatné změně, jakou se nám jako jedné z mála obchodních akademií podařilo vnést do profilové části maturitních zkoušek. Díky tomu většina našich maturantů procházela maturitními zkouškami s lepším pocitem.

Situace, kdy se našemu studentovi nabízí  možnost výběru a vlastního rozhodnutí směrem k zakončení studia, zastihla tehdejší maturanty již ve třetím ročníku. Více než polovina z nich zhodnotila velmi dobrou jazykovou přípravu a využila příležitost složit mezinárodně platný certifikát „English for Business“ na úrovni B1.To jim umožnilo nahradit jednu z profilových maturitních zkoušek právě tímto certifikátem.

Po relativně krátké době opět jako „první vlaštovky“ vycházíme vstříc svým studentům a vstříc jejich budoucímu uplatnění a nabízíme další změnu: od certifikátu „English for Business“ jsme přešli na vyšší „level“. Od loňského školního roku se žáci ve třetím a ve čtvrtém ročníku v rámci studia obchodní angličtiny v předmětech CER a AEP připravují na nový certifikát Cambridge English: Business Preliminary – známý také jako Business English Certificate (BEC) Preliminary. První zájemci budou mít možnost složit zkoušku právě v letošním školním roce. U tohoto certifikátu platí, že ho lze použít jako náhradu jedné povinné či nepovinné profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka.

K tomu už jen dodáváme, že z ekonomiky i účetnictví se u nás stále maturuje! Smyslem účetnictví jsou primárně praktické dovednosti. Všichni maturanti skládají praktickou zkoušku z odborných ekonomických předmětů se zaměřením na účetnictví, v rámci které řeší souvislý účetní případ ve čtyřhodinovém časovém limitu. Kromě toho ještě počítají zdanění, mzdy, provádějí finanční analýzu firmy a řeší písemnosti obchodní korespondence. Účetní teorie prolínají ústní zkouškou z ekonomiky, neboť tyto předměty spolu velmi těsně souvisejí. A již nyní připravujeme další obohacení odborné části maturitních zkoušek – na rozšířenou nabídku se mohou těšit studenti letošních třetích ročníků.

Úspěšné zvládnutí praktické i ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů je jasným důkazem, že naši školu opouštějí kvalitní absolventi, po kterých je dlouhodobě velká poptávka na trhu práce.

Tipy pro absolventy: kam po maturitě

Průvodce pomaturitním studiem v ČR naleznete na www.KamNaVejšku.cz, www.kampomaturite.cz, www.vysokeskoly.cz/.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA)

Důležité informace týkající se informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) naleznete na www.infoabsolvent.cz.