Aktuality pro uchazeče

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2022

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení 2022

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 2022

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení v 1. kole si lze vyzvednout osobně v budově školy 29. 4. 2022 od 13:00 do 15:00 hod a 2. 5. 2022 od 7:00 do 15:00 hod, po předchozí domluvě i v jiné době. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům uchazečů poštou.

Přijímací zkoušky nanečisto – didaktický test a klíč správných řešení

Český jazyk a literatura – didaktický test

Český jazyk a literatura – klíč správných řešení

Matematika – didaktický test

Matematika – klíč správných řešení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – Kritéria platná pro 1. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky nanečisto on-line formou – 27. 1. 2022 od 14:30 hodin

Vážení rodiče, milí uchazeči,

14. ledna 2022 v 8:00 hodin spouštíme rezervaci zájemců o PZ nanečisto. Přihlašování bude ukončeno 24. ledna v 8:00 hodin. Tento den od nás přihlášení zájemci obdrží e-mailem podrobné informace o konání zkoušek on-line formou.

Odkaz na rezervaci:

https://oa-chrudim.reservando.cz/#!/bookings/full/1706/2022-01-27

Pozvánka na prezenční den otevřených dveří 22. 1. 2022

Pozvánka na prezenční den otevřených dveří 22. 1. 2022

Aktuálně platná protiepidemická opatření

Informace a zajímavosti týkající se školy

1. Pojďte dál … (video ze života školy)

2. Co byste o nás ještě chtěli vědět … (odpovědi na časté dotazy, informace k přijímacím zkouškám)

3. To je „profil“ … (ukázky závěrečných studentských prací v profilových předmětech – EPP, AEP, TAP)

4. V Newcastlu jsme jako doma … (video z jedné z návštěv partnerské školy ve Velké Británii)

5. Tak to u nás chodí (prezentace)

Den otevřených dveří 2021 – informace

Vážení rodiče, milí uchazeči,

věřili jsme, že v letošním roce budeme mít možnost přivítat 8. prosince v rámci dne otevřených dveří v naší škole co nejširší veřejnost. Uskutečnit tento náš záměr nám bohužel už podruhé epidemie nedovolí. Přesto bychom rádi umožnili nahlédnout do budovy školy alespoň těm, kteří by chtěli v naší škole studovat, a samozřejmě i jejich rodičům. Zároveň si přejeme, aby se všichni cítili ve škole dobře a bezpečně. Proto jsme se rozhodli zorganizovat den otevřených dveří následovně:

   • 8. 12. od 15 do 17 hodin – komentovaná online prezentace školy
   • Od 8. 12. prezentace školy pro uchazeče na webových stránkách (oa.chrudim.cz – Uchazeči/Den otevřených dveří a Uchazeči/Aktuality)
   • 8. 12. v 8.00 hodin spuštění rezervačního systému pro zájemce o návštěvu školy 15. 12.
   • 15. 12. od 13.00 hod. – prezenční komentované prohlídky školy.

Prosíme všechny návštěvníky školy o ohleduplnost a dodržování všech aktuálně platných protiepidemických opatření.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Všichni z obchodky.

Chrudim 25. listopadu 2021

Ing. Zdeňka Vichrová
ředitelka školy

Informace pro zájemce o studium v naší škole

Obchodní akademie Chrudim bude ve školním roce 2022/2023 otevírat 3 první ročníky. Naše škola nabízí studentům nejenom kvalitní odborné vzdělání, ale poskytuje jim i široké všeobecné vzdělání, čímž umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vysokých školách různého typu.

Přijímací řízení na obchodní akademii se i letos uskuteční formou jednotné přijímací zkoušky zadávané ministerstvem školství, bodová hranice pro přijetí, kterou doporučuje Pardubický kraj, je 25 bodů. Více ….. Řádný termín zkoušek je stanoven na 12. a 13. 4. 2022.

A co konkrétně pro zájemce o studium připravujeme a kde všude se s námi můžete potkat:

  • 19. 10. – Přehlídka středních škol Chrudim
  • 22. 10. – Hitparáda škol a zaměstnavatelů parádního (Pardubického) kraje
  • Listopad/prosinec – Tradiční soutěž pro žáky ZŠ
  • 8. 12./22. 1. – Dny otevřených dveří
  • Leden – Přijímací zkoušky nanečisto
  • Leden – duben – Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Podrobné informace (i s ohledem na epidemickou situaci) budeme zveřejňovat na www.oa.chrudim.cz a na sociálních sítích (fb a IG).

Těšíme se na vás!