Aktuality pro uchazeče

Informace pro zájemce o studium v naší škole

Obchodní akademie Chrudim bude ve školním roce 2023/2024 otevírat 3 první ročníky. Naše škola nabízí studentům nejenom kvalitní odborné vzdělání, ale poskytuje jim i široké všeobecné vzdělání, čímž umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vysokých školách různého typu.

Přijímací řízení na obchodní akademii se i letos uskuteční formou jednotné přijímací zkoušky zadávané ministerstvem školství. Pardubický kraj každoročně doporučuje minimální bodovou hranici pro přijetí ke studiu. Řádný termín zkoušek je stanoven na 13. a 14. 4. 2023.

A co konkrétně pro zájemce o studium připravujeme a kde všude se s námi můžete potkat:

17. 10.  – Přehlídka středních škol Chrudim

25. 11.  – Hitparáda škol a zaměstnavatelů parádního (Pardubického) kraje

22. 11.  – Tradiční soutěž pro žáky ZŠ

7. prosince 2022 – Den otevřených dveří (8.00 – 13.00 hodin a potom s programem od 14.00 do 17.00 hodin)

sobota 21. ledna 2023 – Den otevřených dveří (s programem 8.30 – 11.30 hodin)

Leden – Přijímací zkoušky nanečisto

Prosinec až duben – Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Podrobné informace budeme zveřejňovat na www.oa.chrudim.cz a na sociálních sítích (fb a IG).

Těšíme se na vás!

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2022/2023 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Plánujeme otevřít tři první ročníky (81 uchazečů v závislosti na výsledku přijímací zkoušky).

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

  • 1. řádný termín – 13. duben 2023;
  • 2. řádný termín – 14. duben 2023;
  • 1. náhradní termín – 10. květen 2023;
  • 2. náhradní termín – 11. květen 2023;
  • přihlášku ke vzdělání v obchodní akademii podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce obchodní akademie na předepsaném tiskopisu do 1. března 2023;
  • uchazeč má právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení mu bude započten lepší výsledek každého z testů;
  • bude přijato maximálně 81 uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení; pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí výsledek hodnocení přijímacího řízení; o kritériích přijetí rozhodne ředitelka školy nejpozději do 31. ledna 2023;
  • přijímací zkoušky budou mít podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které připraví a vyhodnotí Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání;

Chrudim 5. října 2022

Ing. Zdeňka Vichrová
ředitelka školy

 

Informace a zajímavosti týkající se školy

1. Pojďte dál … (video ze života školy)

2. Co byste o nás ještě chtěli vědět … (odpovědi na časté dotazy, informace k přijímacím zkouškám)

3. To je „profil“ … (ukázky závěrečných studentských prací v profilových předmětech – EPP, AEP, TAP)

4. V Newcastlu jsme jako doma … (video z jedné z návštěv partnerské školy ve Velké Británii)

5. Tak to u nás chodí (prezentace)