Absolventi se vracejí

Není nic divného na tom, že se bývalí absolventi škol čas od času scházejí, aby opět viděli své bývalé spolužáky a aby si zavzpomínali na studentské doby. Na naší škole se však stále častěji setkáváme s tím, že takovéto absolventské schůzky jsou spojeny také s návštěvou školy, prohlídkou jejích dnešních učeben a hlavně s pobytem v té třídě, která byla těmto bývalým absolventům jejich školním domovem, případně místem jejich maturitní zkoušky. Pro učitele, který dnes tuto návštěvu doprovází, je vždy nevšedním zážitkem, když pozoruje, jak při vstupu do “naší” třídy umlkají veselé hovory a všech se aspoň na chvílí zmocňuje dojetí. A právě tady, v místnosti, kde často pobývali celé čtyři roky, se vzpomínky na školní léta rozletí nejsilněji. Čím starší jsou tito absolventi, tím silněji tuto chvíli prožívají.

Nepochybně zde svoji roli hraje i skutečnost, že naše škola sídlí již od roku 1893 nepřetržitě ve své stálé budově, a proto i ten nejstarší pamětník studia na OA vstupuje do známých prostor školní budovy, jež se mu vryly do paměti. Žádná jiná chrudimská střední škola tuto výhodu nemá.

Výčet takovýchto akcí uskutečněných pouze za současný školní rok by byl dosti dlouhý. Připomenu proto pouze dvě akce: 4. května školu navštívila skupina absolventů z roku 1946, kromě jiných pánové Dokonal, Pospíšil, Gregor a další, kteří si zde připomněli šedesáté výročí své maturity. Tento ročník studoval v pohnutých dobách války a neméně rušných časech poválečných. Jejich originální maturitní tablo v podobě pergamenové listiny s pečetí je uloženo ve škole, bylo publikováno v almanachu k 65. výročí školy a při různých příležitostech je ozdobou výstavek školních dokumentů.

Jako zcela ojedinělá akce proběhla 10. května návštěva početné skupiny absolventů z roku 1956, slavících tedy půl století od absolutoria. Zásluhou neúnavného organizátora třídních akcí pana Boňatovského sešli se na ,,setkání repetentů“, kteří si chtěli zopakovat svoji maturitní zkoušku. Ředitelka školy ing. Vichrová a vyučující ing. Hrstka a Beneš ochotně souhlasili, že se tohoto přezkušování znalostí po padesáti letech zúčastní. Všichni účastníci projevili skvělý smysl pro humor, s nadšením se zapojili do opakované maturity, při které odpovídali na vtipně volené otázky a za kterou obdrželi druhé “maturitní” vysvědčení. Bavili se všichni výborně, jak je to ostatně při jejich třídních akcích obvyklé.

V zábavném programu bylo místo i pro vážnou vzpomínku. Prostřednictvím promítnutí dokumentárního filmu zapůjčeného z archivu Čs. televize si připomněli práci svého zesnulého spolužáka pana Košáka, který pracoval jako meteorologický pozorovatel ve Svratce a kterému televize věnovala dokument z cyklu Jak se žije…

Roky, které uplynuly od maturit zmíněných ročníků, jsou jistě úctyhodné, ale pro příští školní rok se již přihlásili absolventi z roku 1942, kteří si návštěvou školy chtějí připomenout dokonce šedesáté páté výročí své maturity, navíc maturity konané v nejstrašnějším období, jaké škola za celou svoji existenci prožila, tedy za heydrichiády. Doufáme, že se v roce 2007 tato akce uskuteční. Bude současně připomínkou jubilea školy, jež příští rok přinese. V roce 2007 bude Obchodní akademii v Chrudimi 125 let a to je důvod k tomu, aby na svoji školu vzpomínali absolventi všech minulých ročníků bez rozdílu.

Mgr. Darja Kapounová