Studijní obor

Od školního roku 2009/2010 se žáci učí podle Školního vzdělávacího programu “Obchodní akademie Chrudim”, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. Tento RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23. Čtyřletý studijní obor nabízí škola s následujícím zaměřením:

  • angličtina/němčina pro ekonomickou praxi,
  • aplikace informačních technologií v ekonomice,
  • ekonomie pro praxi a podnikání,
  • turismus a průvodcovské služby.

 

Učební plány pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie