Přijímací zkoušky – náhradní termín

Datum konání: 10. 5. 2022