Přednášky finančního poradce

Finanční poradce Mgr. Jan Říha již více let přispívá k finanční gramotnosti našich studentů.

Také letošní studenti třetích ročníků se během dvou hodinových přednášek z úst renomovaného odborníka doslechli např. o zásadách zodpovědného hospodaření s osobními financemi, účinného zajišťování poproduktivního věku, rozumného přístupu k půjčování peněz, tvorbě portfolia. Přednášky se konaly v naší škole ve dnech 10. a 17. ledna 2020 a efektivně doplňovaly učivo předmětů Ekonomika a Bankovnictví a financování.

01
02
03
04