Přednášky finančního poradce

Předmět „bankovnictví a finance“ ve třetím ročníku není založen na pouhé teorii z učebnice. Naším bonusem je dlouhodobá spolupráce s Mgr. Janem Říhou, EFA, jedním ze společníků Steininger & Říha s.r.o.

Tento lektor finanční gramotnosti působí již 10 let v oblasti finančního poradenství a díky tomu má i pro naše studenty mnoho zajímavých a cenných informací z praxe. Nabádá je k zamyšlení nad dlouhodobými finančními cíli, ochranou příjmů, zodpovědným hospodařením, budoucí hodnotou peněz, správným portfoliem… Jeho přednášky pro „třeťáky“ se uskutečnily 8. a 22. dubna 2022. Také vás zajímá svět financí? Pak vstupte na https://www.strif.cz/ a vyzkoušejte například některou z nabízených kalkulaček.