Objev v sobě podnikatele

Interaktivní workshop, jehož cílem je aktivizovat podnikavost a podnikatelské myšlení studentů, se v naší škole uskutečnil 12. a 13. května 2022.

Studenti druhých ročníků využili své znalosti ekonomiky a přesvědčili se, že každý problém na trhu může být zároveň jejich příležitostí. Prezentovali svůj podnikatelský nápad, poznali důležitost neverbální komunikace, vyhodnotili výhody a nevýhody podnikání a uvědomili si význam sledování konkurence.

Zeptali jsme se projektové manažerky Mgr. Hany Štěpánové, jak se jí v naší škole líbilo. Odpověděla s úsměvem: „Tento týden jsem se zde potkala celkem se sedmi skupinami žáků z prvních a druhých ročníků. Pracovní semináře jsme měli v příjemné stupňovité posluchárně, což bylo pro všechny komfortní. Studentky a studenti spolupracovali skvěle. Téma podnikání je zajímalo, aktivně se zapojovali do práce a výsledky jejich samostatné práce mne mile překvapily. Když vezmu v úvahu ještě bezchybnou spolupráci s paní učitelkou Pithartovou, tak jsem s návštěvou OA nadmíru spokojena. Mohu říci, že jsem si pracovní workshopy se studenty užila a že předpokládám podle jejich zájmu, že si odnesli řadu poznatků o podnikání.“ 

Těšíme se na další spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (www.p-pink.cz).