Imaginární země – Náš stát

Ve středu 23. 3. 2022 se studenti 2. ročníků naší školy zúčastnili projektového dne, jehož tématem byla Imaginární země – Náš stát. Studenti rozdělení do skupin tvořili s pomocí vědomostí z občanské nauky, dějepisu a zeměpisu svou imaginární zem, vybavili ji zákony, složili hymnu a svou představu pak ztvárnili v podobě plakátu. Na závěr měla každá skupina možnost se svou prací vystoupit a představit tak výsledek své práce.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12