Dlouhodobá spolupráce s firmou TMT a. s. Chrudim

Přední český výrobce dopravníkových systémů s významným podílem exportu přivítal naše studenty třetích ročníků ve dnech 2.–3. května 2022.

Teorie z učebnic ekonomiky tak „ožila“ díky přednášce ředitelky ekonomického úseku Ing. Ireny Žemličkové a ředitele výrobního úseku Ing. Zdeňka Talácka. Informace a konkrétní ukázky z konstrukční a technologické přípravy výroby, hospodaření s majetkem, evidence zakázek, personalistiky, odbytu včetně exportu a dalších oblastí byly obohaceny prohlídkou výrobních hal. Studenti mohli vidět práci na jednotlivých zakázkách, automatizaci výdeje materiálu, bezpečnost a hygienu práce atd.

Dlouhodobá spolupráce s firmou TMT je pro naši školu přínosná nejen exkurzemi, ale také opakovanou možností praxe studentů v souladu s naším vzdělávacím programem – a za to vedení společnosti velice děkujeme!